chattier ایران ایرانی بازداشت آمریکایی

chattier: ایران ایرانی بازداشت آمریکایی بین الملل آمریکا مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه

یک کارگر شاید نتواند یک بار در ماه هم گوشت بخرد ، خط فقر بالاتر از 3.5 میلیون تومان

پیش از شروع سال 97 خط فقر در شهرهای بزرگ 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که کارگران یک میلیون و 200 ه..

ادامه مطلب

رشته علوم تجربی در صدر ، آمار عضویت دانش آموزان در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آمار عضویت دانش آموزان را را تشریح کرد.  آمار عضویت دانش آموزان در مدارس/ رشته علوم تجربی در صد..

ادامه مطلب

هند جهت دو ستاره کریکت افغانستان فیلم می‌سازد

وزارت خارجۀ هند در نظر دارد تا دربارۀ محمد نبی و راشد خان آرزوی بزرگ دو ستارۀ کریکت افغانستان، فیلم مستند تهیه کند. به گزارش خبرنگار حوزه افغا..

ادامه مطلب