chattier ایران ایرانی بازداشت آمریکایی

chattier: ایران ایرانی بازداشت آمریکایی بین الملل آمریکا مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

همه ساله بین 35 تا 40 هزار کودک زیر 10 تا 14 سال ازدواج می کنند و اتفاقاً استان خراسان رضوی رکور دار کشور در این زمینه است. 

کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

عبارات مهم : خراسان

همه ساله بین 35 تا 40 هزار کودک زیر 10 تا 14 سال ازدواج می کنند و اتفاقاً استان خراسان رضوی رکور دار کشور در این زمینه هست.

آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه های اخیر نماز جمعه از برگزاری نمایشگاه لوازم آرایشی در این شهر انتقاد کرده و گفته است: “بروید تصویر هایش را نگاه کنید، دختر 13 ساله، 12 ساله و 14 ساله را بردند به این نمایشگاه و از الآن او را با لوازم آرایش آشنا کردند، فردا که به صورت یک جوان وارد جامعه می شود، چه جوانی خواهد بود؟ غیر بار اقتصادی، بار فرهنگی دارد.”

این که آیت الله فکر می کند یک دختر امروزی بعد از رفتن به نمایشگاه با لوازم آرایش آشنا شده است هست، نشان از آن دارد که ایشان نسل تازه را نمی شناسد ولی عنوان سخن ما، دوری افرادی مانند آقای علم الهدی از نحوه فکر و زندگی مردم نیست – که اگر می دانستند ادبیات ارزش متفاوت بود – بلکه عنوان یادداشت اتفاقاً راجع به همان کودکانی است که آیت الله دلواپس شده است که رفته اند و لوازم آرایشی دیده اند و از نظر فرهنگی مسئله دار شده است اند.

کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

جناب آقای علم الهدی! این خیلی خوب است که شما به عنوان ذی نفوذترین مقام در استان خراسان رضوی، دلواپس دختران 13،12 و 14 هستید ولی ای کاش به جای آن که رفتن آنها به یک نمایشگاه عمومی، این همه آشفته تان کند که بخشی از خطبه های نماز جمعه را به آن تخصیص داده شده است دهید، دغدغه تان ازدواج دختران 13،12 و 14 بود که اتفاقاً استان خراسان رضوی رکورددار ازدواج کودکان در کشور عزیزمان ایران است.

یکی از مصیبت هایی که یک جامعه می تواند بدان دچار شود این است که اولویت ها در آن جابجا شوند و سخنان امام جمعه مشهد، یکی از مصداق های این اوضاع است.

همه ساله بین 35 تا 40 هزار کودک زیر 10 تا 14 سال ازدواج می کنند و اتفاقاً استان خراسان رضوی رکور دار کشور در این زمینه است. 

در حالی در خطبه های نماز جمعه مشهد رفتن چند دختر فرزند به نمایشگاه لوازم آرایشی – آن هم به همراه بزرگ ترهایشان – مورد انتقاد قرار می گیرد که طبق آمار در همین استان خراسان رضوی، هر سال هزاران دختر زیر 14 ساله، شوهر داده می شوند چنانچه طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده است در سال 1394، تعداد 6759 کودک زیر 14 سال در این استان ازدواج کرده اند.

این، تازه آماری است که در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان ثبت شده است است و تعداد پرشماری از این ازدواج ها ثبت نشده اند و الاً آمار، بالاتر و اسفناک تر از این است!

هر چند خراسان رضوی، رکورد دار ازدواج کودکان است ولی این پدیده غیرانسانی، تنها منحصر به خراسان نیست و در همه جای کشور عزیزمان ایران وجود دارد؛ به این آمار که به وسیله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام شده است هست، نگاه کنید:

کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

در سال 90 خورشیدی، 39 هزار و 609 کودک 10 تا 14 ساله در کشور ازدواج کرده اند.

در سه سال بعد، این عدد هر سال به بیش از 40 هزار کودک و در سال 94 با اندکی کم کردن به عدد 36 هزار و 938 کودک رسید. هم اکنون نیز ازدواج کودکان ادامه دارد.

همه ساله بین 35 تا 40 هزار کودک زیر 10 تا 14 سال ازدواج می کنند و اتفاقاً استان خراسان رضوی رکور دار کشور در این زمینه است. 

این آمار تکان دهنده، مربوط به کودکان 10 تا 14 ساله ای است که به جای بازی های کودکانه، سر از سفره عقد در آورده اند و تاسف بارتر این که در سال های پیش گفته، حدود 1000 کودک زیر 10 سال (بله! زیر 10 سال) نیز ازدواج کرده اند.

واقعاً کدام یک شرم آور است و فاجعه بار؟! این که چند دختربچه به نمایشگاه لوازم آرایشی بروند یا آن که همان کودکان را در سنین زیر 14 یا حتی زیر 10 سال، شوهر دهند؟! آنها لوازم آرایشی ببینند به قول آقای علم الهدی بار فرهنگی نامطلوب دارد ولی در این سن اندک به منزل شوهر بروند بار فرهنگی نامناسب ندارد؟!

کدام شرم آور است؟ شوهر دادن کودکان زیر 14 سال یا دیدار چند دختر فرزند از نمایشگاه لوازم آرایشی؟!

آقای علم الهدی! اگر واقعاً دلواپس دختر فرزند های این کشور و از جمله استان خودتان هستید به جای آن که رفتن چند دختربچه به یک نمایشگاه – که امری عادی است – را بزرگنمایی کنید و به خطبه ها بکشانید، به عنوان یک روحانی و یک مقام مسؤول، کاری جهت جلوگیری از فاجعه شوهردادن آنها در دوران کودکی بکنید و این قیبل پرسشها که درد واقعی جامعه هستند را در خطبه ها مطرح کنید. البته اگر نشانه تان سیاسی کاری باشد، مسأله تفاوت می کنید و کل این یادداشت را فراموش کنید!

بعد از تحریر:

شاید هم کودکانی که به نمایشگاه لوازم آرایشی رفته اند، جزو همان 10 تا 14 ساله هایی اند که ازدواج کرده اند و حالا آمده اند لوازم آرایشی بخرند و نزد شوهرانشان استفاده کنند! این طور باشد احتمالاً از نظر بعضی آقایان، اشکالی که ندارد، خیلی هم خوب است!

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: خراسان | ازدواج | کودکان | علم الهدی | نمایشگاه | خراسان رضوی | لوازم آرایش | لوازم آرایشی | لوازم آرایشی | بازی های کودکانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog