chattier ایران ایرانی بازداشت آمریکایی

chattier: ایران ایرانی بازداشت آمریکایی بین الملل آمریکا مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی 30هزارمیلیارد تومان بدهی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران درست کردند تا جهت مدیر ج

روزنامه شرق به نقل از حسین مرعشی نوشت: در این شهر می درخواست کردند تبلیغ کنند و فردی را از شهرداری، مدیر جمهور کنند. با دلار ٨٠٠ تومان از چین یا کره قرض گرفتند،

30هزارمیلیارد تومان بدهی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران درست کردند تا جهت مدیر ج

مرعشی: 30هزارمیلیارد تومان بدهی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران درست کردند تا جهت مدیر جمهورشدن شهردارتهران تبلیغ کنند

عبارات مهم : ایران

روزنامه شرق به نقل از حسین مرعشی نوشت: در این شهر می درخواست کردند تبلیغ کنند و فردی را از شهرداری، مدیر جمهور کنند. با دلار ٨٠٠ تومان از چین یا کره قرض گرفتند، اتوبان طبقه دوم صدر را ساختند. امروز که دلار شده است چهار هزار تومان باید شهرداری بعد بدهد.

30هزارمیلیارد تومان بدهی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران درست کردند تا جهت مدیر ج

٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی درست کردند، جهت اینکه می درخواست کردند جهت یک شخص تبلیغات کنند. بعد تراکم فروختند و شهر را ناموزون کردند.

واژه های کلیدی: ایران | تبلیغ | تبلیغات | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog