chattier ایران ایرانی بازداشت آمریکایی

chattier: ایران ایرانی بازداشت آمریکایی بین الملل آمریکا مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی رشته علوم تجربی در صدر ، آمار عضویت دانش آموزان در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آمار عضویت دانش آموزان را را تشریح کرد. 

رشته علوم تجربی در صدر ، آمار عضویت دانش آموزان در مدارس

آمار عضویت دانش آموزان در مدارس/ رشته علوم تجربی در صدر

عبارات مهم : آموزش

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آمار عضویت دانش آموزان را را تشریح کرد.

رضوان حکیم زاده در گفتگو با مهر راجع به آمار عضویت دانش آموزان در مدارس گفت: تا امروز ۱۲ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۲۵۷ دانش آموز در مدارس عضویت کرده اند.

رشته علوم تجربی در صدر ، آمار عضویت دانش آموزان در مدارس

وی افزود: در دوره ابتدایی هفت میلیون و ۶۲۹ هزار و ۱۰۶ دانش آموز، در دوره متوسطه اول ۲ میلیون و ۹۹۱ هزارو ۳۲۷ دانش آموز و در دوره متوسطه دوم نیز تعداد یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۲۵۰ دانش آموز عضویت کرده اند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مدارس استثنایی نیز، ۵۹ هزار و ۵۲۹ دانش آموز عضویت شده است اند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آمار عضویت دانش آموزان را را تشریح کرد. 

وی تصریح کرد: در رشته ریاضی و فیزیک تعداد ۸۴ هزارو ۹۷۴ نفر به عبارتی ۱۱ درصد، در رشته علوم تجربی ۲۱۴ هزار و ۴۰۱ دانش آموز به عبارتی ۲۹ درصد، در رشته علوم انسانی ۱۹۴ هزارو ۲۸۱ دانش آموز یعنی ۲۶ درصد، در رشته معارف نیز ۴ هزارو ۵۶۵ دانش آموز عضویت کرده اند.

حکیم زاده گفت: تعداد ۱۱۱ هزار و ۷۳۸ دانش اموز در شاخه فنی و حرفه ای و ۱۱۵ هزار و ۳۵ دانش آموز نیز در شاخه کارو دانش عضویت کرده اند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ۹۶.۵ درصد نسبت به عضویت خود در مدارس اقدام کرده اند.

رشته علوم تجربی در صدر ، آمار عضویت دانش آموزان در مدارس

واژه های کلیدی: آموزش | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog